Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ASTRA GENERAL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΧΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801526138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158518301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΕΙΔΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 081843561
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117192001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNIGREEN - ΣΟΒΟΛΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099072703
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8985701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-07-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 130542153
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5407001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν. ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 093781188
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3078701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση