Βρέθηκαν 128 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΟΝΤΑΤΑΛΛΑ ΦΑΟΥΖΙΕ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 114074365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174933201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CHRISTIANZEN Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802269766
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173344101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 159720861
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170890101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128637270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169960801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Τ. ΚΑΡΑΣΣΑΒΙΔΟΥ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802087461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169679701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΛΙΝΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132623133
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165316101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BOX ΑΔΡΙΑΝΟΥ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801748614
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162622301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IOLOS SUITES Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801707970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161894601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΣΕΛΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133776786
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161848901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΙΜΟΣ ΝΤΙΖΑΪΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801658393
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160982001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση