Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HANS VAN HOLLAND HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801388051
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155739101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066467536
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152103301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LA MAISON ET DECO ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801083060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148674601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GALLE ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800626232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132816101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106402906
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115763301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 072503476
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8949701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-08-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 113656830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3793901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-05-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΓΙΟΥΝΙΦΛΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094328588
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 799201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-1991
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση