Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MAXPLANK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801960164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167080201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Happy2buy.gr ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801357930
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155063301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOSTMEIN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800683355
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136175501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EXAGON BLUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ι.Ε.Π.Υ.Α.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999942792
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5469701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082592704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8422601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΟΥΡΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998312460
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8247101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-06-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998811886
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8006601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ADVANCED CONSULTING & MARKETING SERVICES AE


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999401637
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5670001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 095452597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2309801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση