Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΠΑΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 042745104
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175552301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115751121
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9217601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. ΠΑΥΛΟΣ - Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 084051201
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2604101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΙΤΑΝΤΖΗΣ ΦΥΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094188053
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 394301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση