Βρέθηκαν 34 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GEOINNOTECH Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801713294
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162001001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΩΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 052706817
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147150601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800842125
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142711701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 150753980
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142309801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELZAB HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800762684
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140024701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COPYSYSTEM ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997249500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137942501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΝΘΕΞ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800711322
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137826901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039769926
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136692101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-10-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147162529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126032401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RBS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998927533
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7309701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση