Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

S.A. ATTICA YACHTS HELLAS E.E.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801072216
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148435801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

A&P PROGRESSION ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801049631
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147860201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΜΗΣΥΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800941674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145406501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΜΔΑ ΜΟΤΟΡ ΓΚΡΟΥΠ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800871169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143527107000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ILIOCAR I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800702626
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137401101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΒΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800646661
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133892701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800513606
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126657701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-08-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NORDIA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800465063
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123986001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΗΣ Δ.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 999289264
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5666601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)CORITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095037710
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4839201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2002
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Σύνδεση