Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

G & G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801114605
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149439601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONSTRAT EΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 099550256
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4228901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

voestalpine Bohler Welding ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. –Εμπόριο ηλεκτροδίων συγκόλλησης μετάλλων


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094058639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 302501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-1977
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση