Βρέθηκαν 39 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ELMO CITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800798700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141250701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIOMHXANIA ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801450060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157103801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AVIEK Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801372538
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155399701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 072450350
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150608901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137606451
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149087701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 129632794
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123546801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 073311102
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145548101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

I.S.S. CONSTRUCTION COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800713641
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137942801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση