Βρέθηκαν 40 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GRUNWALD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801785892
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163288601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801429086
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156623801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801280552
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153415801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DX SOLUTIONS Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801138180
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149976701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JARIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801048216
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147820401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139843279
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145834601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

B.D.L. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800904181
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144573201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPIRITS BOX ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800884153
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143945601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση