Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802134000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170631901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KRIKEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800845508
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142811701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΜΗΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 111722748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136433401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999933525
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4407201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-09-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099936189
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4127301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΧΛΕΡΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 042949672
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7053601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση