Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MINOPTA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801310825
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154106001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIOGARD GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801140487
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150028901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΑΥΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997735273
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9414901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AVITRON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099802544
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122968601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DEFENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 093622269
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122014801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Ν.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - Ν.ΔΗΜΟΥ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082698098
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1934801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094150597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 374401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-1985
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση