Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΡΙΤΣΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 165983597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152635901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999965399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4901501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 081525896
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-09-1985
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94043269
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000285301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-1974
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΑΦΟΙ ΠΕΣΙΡΙΔΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 093149748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-1965
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση