Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800821559
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142101901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΙΑΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043714334
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119617501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999938940
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7462501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΙΑΡΜΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999056339
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6924301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΞΩΝΗ Σ.Π. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999805877
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122107501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-02-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΥΞ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 093100420
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 23301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-1974
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση