Βρέθηκαν 2 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TSM ENGINEERING Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802008370
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168052701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε.Λ.Φ.Α. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094191647
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 401301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση