Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SELINA OPERATION ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801309943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154089601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERGON ΤΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801086442
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148750801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800999800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146658901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800872326
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143567901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL SOLUTIONS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800736212
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138966101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕMΠΟΡΙO ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800477500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124602201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MODULUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998301677
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7840701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΛΒΑ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095465323
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6061001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση