Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139810760
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149131601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HEATHER MARIE THEODOROU TOY MAX


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 104355303
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141238301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 015531028
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8338301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 073214455
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7760401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099370128
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3446501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-08-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.Σ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 091208143
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 63601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-1979
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094001788
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 237201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-1952
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση