Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997883509
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9526201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 105779275
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4120201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 084134880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3992401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΗΧΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094319217
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121595501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΜΑΓΚΡΙΝΟΞ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Τουριστική και Τεχνική Εταιρεία Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094043104
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 284801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-1973
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση