Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MASTER FACILITIES SOLUTIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800498659
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125773801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-06-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. & Ο. ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 997675235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9540001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998111949
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9184201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARATHON PACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998106177
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8570701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SQS SERVICE QUALITY SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999397656
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5451501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-10-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΣΚΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. ή PASCAL PACKAGING SYSTEMS S.A.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999927740
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5233001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΤΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094421814
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4645601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση