Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BIOMHXANIA ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801450060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157103801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 140234951
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151278001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

STREAMTECH ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801051282
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147909901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 135480184
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146225101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JOYCELYN URMENETA TOY ROBERTO


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102799293
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144379801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800510106
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126444401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΛΒΑ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095465323
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6061001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση