Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Φ.ΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801276170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153305901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ. Κ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801259486
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152910001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SKALTECH CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801101308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149116901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΣΠΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800832838
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142439801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MIHAL PRIFTI ΤΟΥ VASIL


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 067435167
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124649901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800392539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119872301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΚΜΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800386625
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119588401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064138641
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9572101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΣΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998101563
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8447001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 124771800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8304601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση