Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 166758607
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158631801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IAM GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801016913
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147021201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NASCO ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800993530
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146516001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΝΗ ΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 072949308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8088901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099790946
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122137901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 081794955
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 943101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-1986
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση