Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 061535327
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151209501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 027803877
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120063001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998509556
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7429001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056202981
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4542801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999985626
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4415301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΖΩΡΖΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εισαγωγική και Αντιπροσωπειών Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094138406
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 365501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-1984
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΔΗΜΠΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095003835
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 449701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-1978
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση