Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099828418
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4207401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035887509
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125620901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998509556
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7429001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095049757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 433901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-1972
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση