Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 166758607
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158631801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801194778
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151484401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Κ. ΔΗΜΟΓΙΩΡΓΗΣ & ΥΙΟΣ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999193440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5931001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση