ΣΑΛΕΜ ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 6 , ΑΘΗΝΑ, 16675

ΣΑΛΕΜ ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 6 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800482594
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124872901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-04-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-04-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SALEM MARBLE GLOBAL TRADE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 6
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΛΥΦΑΔΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1.Η εμπορία χονδρικώς πάσης φύσεως και προελεύσεως , παντός είδους οικοδομικών υλικών και κονιαμάτων και κάθε είδους υλικών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε οποιεσδήποτε κατασκευές και έργα, οικοδομικά ή μη. Ενδεικτικά: α)Η εμπορία χονδρικώς, μαρμάρου, τραβερτίνη, αλαβάστρου, επεξεργασμένων, τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από μάρμαρο, τραβερτίνη, αλάβαστρο, ασβεστολιθικών λίθων και εν γένει οικοδομικών λίθων, για κάθε χρήση, . β)Η εμπορία χονδρικώς ασβεστολίθου και γύψου, ειδών από γύψο, συνθέσεων με βάση τον γύψο ή παρόμοια υλικά, κεραμικών πλακακιών και πλακών, άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη, αλλά και οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες. γ)Η εμπορία χονδρικώς πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, κυψελώδεις και μη, για κατασκευές. δ)Η εμπορία χονδρικώς άψητων πυρίμαχων προϊόντων και άλλων πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων, πυρίμαχων τσιμέντων, κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και παρομοίων συνθέσεων, τούβλων, κυβολίθων, πλακιδίων και παντός είδους κεραμικών ειδών. ε)Η εμπορία χονδρικώς γεφυρών και στοιχείων γεφυρών, από σίδηρο ή χάλυβα, πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα. στ)Η εμπορία χονδρικώς, γενικά επεξεργασμένων λίθων για λάξευση, οικοδομικών λίθων και ειδών τους, σκονών από φυσικό λίθο, χρωματισμένων ή μη και ειδών από συσσωματωμένο σχιστόλιθο. ζ)Η εμπορία χονδρικώς, γενικά τσιμεντοπλίνθων, φυσικών άμμων, λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου, θρυματισμένων πετρών, ειδών από τσιμέντο, αμιαντοτσιμέντο, με ίνες κυτταρίνης ή όχι σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο, αργίλων, ανδαλουσίτη, κυανίτη και σιλιμανίτη, μουλίτη, πυρίμαχων γαιών και γαιών από μίγμα αλεσμένου χαλαζίτη και αργίλου, κιμωλίας και δολομίτη, μαζών κεραμικής. η)Η εμπορία χονδρικώς σωληνώσεων, σωλήνων, μανίκων, παντός είδους και από οποιοδήποτε υλικό, αγωγών, υδρορροών και εξαρτημάτων σωληνώσεων από οποιοδήποτε υλικό. θ)Η εμπορία χονδρικώς κυβολίθων, τούβλων, πλακακιών και οποιωνδήποτε ειδών από γυαλί, υαλοπινάκων, πολυκυψελωτού ή αφρώδους γυαλιού σε κύβους ή πλάκες ή παρόμοιες μορφές. ι)εμπορία χονδρικώς κατασκευών και μερών κατασκευών, λαμαρίνων, ράβδων, καθορισμένων μορφών (Profiles) και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο. ια)Η εμπορία χονδρικώς μη πυρίμαχων κεραμικών οικοδομικών τούβλων, κυβολίθων δαπέδων, πλακακιών υποστήριξης ή πλήρωσης και παρόμοιων ειδών, από οποιοδήποτε υλικό. 2 .Η εμπορία λιανικώς, πάσης φύσεως και προελεύσεως, παντός είδους οικοδομικών υλικών και κονιαμάτων και κάθε είδους υλικών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε οποιεσδήποτε κατασκευές και έργα, οικοδομικά ή μη. 3 .Εισαγωγή-εξαγωγή και εμπορία, χονδρική ή λιανική, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, φρέσκων, κατεψυγμένων ή κονσερβοποιημένων ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, περιλαμβανομένων και παρασκευασμένων, ειδών διατροφής, όπως ενδεικτικά, φρούτων, λαχανικών, χυμών, γαλακτοκομικών, τυριών, κρέατος όλων των ειδών και πουλερικών, περιλαμβανομένων βιολογικών τέτοιων, 4.Η Εισαγωγή-εξαγωγή και εμπορία, χονδρική ή λιανική, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ελαιολάδου ή άλλων λαδιών, ελαιοκάρπων και προϊόντων ελαιών, μελιού, ξηρών καρπών, οσπρίων, σιτηρών, σίκαλης ή άλλων συναφών, για κατανάλωση ή για σπορά, αλεύρων, ζάχαρης ή άλλων ειδών διατροφής γενικά, 5.Είδη εκτροφής ζώων όλων των ειδών, κατοικιδίων ή μη, όπως τροφών -ακόμη και παρασκευασμένων, 6 .Η Εισαγωγή-εξαγωγή και εμπορία, χονδρική ή λιανική, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ξυλείας κάθε είδους και σε οποιαδήποτε μορφή και επεξεργασία, επίπλων κάθε είδους, επίπλων κουζίνας και ειδών κουζίνας, ειδών υγιεινής κάθε είδους και από οποιοδήποτε υλικό. 7 .Η Εισαγωγή-εξαγωγή και εμπορία, χονδρική ή λιανική, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, ζώντων ζώων, πτηνών και πουλερικών κάθε είδους. 8 .Η Εισαγωγή-εξαγωγή και εμπορία, χονδρική ή λιανική, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, χαλιών κάθε είδους και ποιότητας (όπως χειροποίητα ή μηχανής) 9 .Η Εισαγωγή-εξαγωγή και εμπορία, χονδρική ή λιανική, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, κάθε είδους φυτών και σπόρων 10 .Η Εισαγωγή-εξαγωγή και εμπορία, χονδρική ή λιανική, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, λιπασμάτων κάθε είδους και σε οποιαδήποτε μορφή. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και υποκαταστήματα/γραφεία/ καταστήματα, σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή στο Εξωτερικό, να συνιστά εταιρείες και να συμμετέχει με άλλα πρόσωπα είτε νομικά, είτε φυσικά σε εταιρείες και κοινοπραξίες ελληνικές ή αλλοδαπές, των ιδίων ή παρεμφερών με αυτήν δραστηριοτήτων, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ. Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46731600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κύρια
46731601 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46731602 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΡΓΙΛΩΝ, ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΤΗ, ΚΥΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΛΙΜΑΝΙΤΗ, ΜΟΥΛΙΤΗ, ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΧΑΛΑΖΙΤΗ ΚΑΙ ΑΡΓΙΛΟΥ Δευτερεύουσα
46731603 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ Η ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46731604 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΛΑΞΕΥΣΗ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΘΟ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟ Δευτερεύουσα
46731605 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
46731606 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46731607 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δευτερεύουσα
46731609 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Η ΚΑΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
46731610 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΥΔΡΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ, ΕΝΥΔΡΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ Δευτερεύουσα
46731611 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ Δευτερεύουσα
46731612 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΨΗΤΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46731613 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
46731614 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΝΙΤΗ, ΨΑΜΜΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) Δευτερεύουσα
46731615 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΨΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
46731616 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΨΟΥ Δευτερεύουσα
46731617 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΙΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ Η ΑΠΟ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
46731618 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46731619 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΜΙΥΑΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΚΩΡΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ CLINKER) Δευτερεύουσα
46731620 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΟΛΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΟΛΙΝΙΚΩΝ ΑΡΓΙΛΩΝ Δευτερεύουσα
46731622 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
46731623 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ, ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
46731624 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΜΙΤΗ Δευτερεύουσα
46731625 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46731626 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΤΟΥΒΛΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ Η ΧΥΤΟ ΓΥΑΛΙ, ΜΙΚΡΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΛΥΒΔΙΝΟ ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΟΛΥΚΥΨΕΛΩΤΟΥ Η ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ, ΠΛΑΚΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
46731627 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ, ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ, ΚΡΟΚΑΛΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ, ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ Η ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
46731628 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΖΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
46731630 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ Δευτερεύουσα
46731631 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) Δευτερεύουσα
46731632 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46731635 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ, ΠΛΑΚΟΛΙΘΩΝ, ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Δευτερεύουσα
46731646 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
46731647 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Η ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΕΣ ΓΑΙΕΣ Δευτερεύουσα
46731648 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46731651 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ Δευτερεύουσα
46731654 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46731656 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΩΝ Δευτερεύουσα
46731658 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΜΜΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση