Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GOLDEN ROSE ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802138232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170719301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 166758607
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158631801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΒΛΑΣΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801508391
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158191101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SKALTECH CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801101308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149116901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALL ABOUT CARS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800862554
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143274601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 143245450
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137808601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε. - ΚΑΣΤΡΙ Α.Τ.Ε. & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800548944
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128788101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΕ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800458895
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123639101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση