Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BRYTE INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802056576
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168848801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801978364
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167472307000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOUTHSTAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800592200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131190101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066809461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166904901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 155866729
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162040001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MILENA MIRZOIAN TOY STEPAN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 162165374
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157526401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EDIFICA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801249917
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152697301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΕ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800458895
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123639101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800349931
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117738801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PESPA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997932207
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 44761807000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση