Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GK MASTER CONSULTING Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801852012
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164560901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ADRIATICA HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800851994
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143009901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800821989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142123501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΑΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800803702
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141420601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PFIC LTD


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997521062
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137001901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

A.S.K. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800605537
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131801807000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800540608
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128405901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΡΟΜΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800385849
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119545001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση