Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ADRIATICA HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800851994
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143009901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AXIVEN - M. AGRO ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800813848
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141747601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GLC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800760156
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139914601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998131600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8365101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤΙΜΦΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095510650
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2174101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

CORPUS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094324240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 925201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-03-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BAYER ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094056437
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 299101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-1976
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση