Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 156432384
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159634501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RINOL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800712496
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137879701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 042614480
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121136801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕXPO ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095031000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8016401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

DICHEM - ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095216515
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5450701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση