Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

REWAY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801589870
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159688201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAGNITECH ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801581914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159551501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΝΤΕΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079407971
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154052201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ICK CHEMICALS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801289687
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153624801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HANEM HAGGAG ΤΟΥ MOHAMED


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 169239757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150125501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΙΜΠΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800796313
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141195801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800741050
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139162301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΡΜΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999178994
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8076901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-11-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOLENKO IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998915190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8660801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ και Π. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999178379
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6003201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση