Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

REWAY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801589870
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159688201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RENELUX COMMODITIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801070040
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148384801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 109360547
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 64732403000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GLOBAL ACG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801023885
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147193601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998408573
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8696801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999965399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4901501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΗΛΙΑΣ ΣΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059663348
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2594701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-08-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση