Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 157698393
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155480801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801224959
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152146201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

R BROS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801143465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150101001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΑΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 047451883
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3236401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035887509
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125620901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΚΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 997939779
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9179201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998645277
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7366401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΝΤΑΓΚΡΟΥΠ ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095611110
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2179801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-04-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 025870913
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 204301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-1984
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση