Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Frigoglass Services ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802078925
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169508701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLASPLAST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800852898
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143029801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. & Ο. ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 997675235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9540001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση