Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039662127
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137516401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MΑΝΔΡΟΣ Γ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗ Δ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800690198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136585401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-10-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 134618470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133664901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DNET ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800539996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128399601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ECORESET A.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997669530
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121755701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999307286
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5603701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση