Βρέθηκαν 37 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SPENTZOS FARMS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801854251
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164598901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΚΡΕΑΤΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801833581
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164200101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801565914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159242901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801390697
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155790501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAVA BOOZE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801247266
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152634901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801180910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151190601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΚΤΗ ΠΑΛΑΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801004902
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146766201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORIOTRIC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801002865
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146730001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZERAT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800928848
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145144901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση