Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GREEN BEANS TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800791993
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141061901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801964464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167164601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΦΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΕΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801637846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160595501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LEWA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801328908
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154518501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 155292810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152725601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Mediterre Eurofood Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801066928
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148309901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KREOS ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800927065
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145103901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση