Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801565914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159242901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟYΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 112092652
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120317601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997671709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 95759701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΡΣΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 034599956
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9181601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VFF ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099538870
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4026901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση