Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α. & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802050627
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168930301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 997059280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144509301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FAROS BAKE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800634926
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133286601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800545247
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128586401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε.ΠΕ.ΚΑΤ. Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998771583
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6877201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΖΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997460691
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124902201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999163890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6195601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση