ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α. & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 9 ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 29 , ΑΘΗΝΑ, 10447

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α. & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 9 ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 29 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802050627
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168930301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-02-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-02-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 9 ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 29
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ

Σκοπός Επιχείρησης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΤΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση