Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

KAFFEIN SPOT Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801778540
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163158801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOLD IT Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801736688
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162413701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801604551
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159982201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

REVOIL ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801441653
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156914901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 044405479
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154984401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 138202964
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153002901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NUSRET MYKONOS RESTAURANT-BAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801157920
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150420601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801067697
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148327101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΠΑΤΙΝΑΣ Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800749940
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139524501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΑΙΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800670071
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135049601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-06-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση