Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΛΙΟΥΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802067529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169285601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΧΕΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 101810753
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162901601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΣΙΩΤΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800365170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118514301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIG INVESTMENT SALES Α. ΚΟΚΚΑΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801470476
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157518001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε.ΠΟΛΙΤΗ-Α.ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801449811
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157097301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 067092572
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146683201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 148667831
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133437301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΛΥΠΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 075387779
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117223601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038322608
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3822201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΕΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099361680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3852901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση