Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EXPRESS MARKET Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801924430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166044401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801858852
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164685001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOOKAHIN Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801606636
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160015001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΡΛΑΝΚΙΤΖΙΔΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137530624
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151164901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OMG CONSTRUCTION & SUPPLIES SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801165967
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150608538000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ - ΕΥΓΕΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 160108490
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149603701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HEMPOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801050746
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147891601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΣΗ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 063244220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147368601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRANDING PARK ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801026132
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147247401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΦΙΤΖΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 145347713
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152462601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση