Βρέθηκαν 32 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EXPRESS MARKET O.E.


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801924430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166044401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2022
  • ACTIVE 

DESPOINA PROVATOPOULOU KAI SIA E.E.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801858852
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164685001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2022
  • ACTIVE 

FOODBIN SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801741232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162495201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2022
  • ACTIVE 

AXUM DEVELOPMENT AND SPORTS MANAGEMENT SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801461800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157367901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2020
  • ACTIVE 

SKREMPOS N. - FRAGOS P. & CO LP


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801380237
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155572801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-07-2020
  • ACTIVE 

SHAMONETTE IKE


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801124414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149658001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2019
  • ACTIVE 

ANDREAS KAKOULAKIS TOU EMMANOUIL


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 079124018
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149647601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2019
  • ACTIVE 

AIDINH AIKATERINH PC


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PCC
Α.Φ.Μ 801122304
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149611301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2019
  • ACTIVE 

CAVA ANTHIDIS P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801092400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148910401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2019
  • ACTIVE 

M. MEGALAKAKIS P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 999541230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5425101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2018
  • ACTIVE 

Σύνδεση