ΚΑΒΑ ΑΝΘΙΔΗΣ ΙΚΕ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 76 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

ΚΑΒΑ ΑΝΘΙΔΗΣ ΙΚΕ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 76 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801092400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148910401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-01-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-01-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΑΒΑ ΑΝΘΙΔΗΣ
CAVA ANTHIDIS
KAVA ANTHIDIS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 76
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1. Το χονδρικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου υπό όλες τις μορφές που αυτό έχει ή/και θα έχει στο μέλλον (διαδίκτυο κ.α.), ποτών, οίνων, νερών και ειδών κάβας γενικά και το χονδρικό εμπόριο ειδών μπαρ και κάβας και συναφών εξοπλισμού και αναλωσίμων. 2. Η εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση, διανομή και χονδρική εμπορία, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου υπό όλες τις μορφές που αυτό έχει ή/και θα έχει στο μέλλον (διαδίκτυο κ.α.), αλκοολούχων και μη ποτών, μπύρας, χυμών, εμφιαλωμένων νερών παντός είδους, αναψυκτικών καφέ, τσαγιού και άλλων αφεψημάτων και άλλων συναφών ειδών, κατεργασμένων και μη καθώς και συσκευασμένων και μη ξηρών καρπών, τροφίμων τυποποιημένων και μη, πούρων και προϊόντων καπνού, ειδών καπνιστού, συναφών με τα ως άνω προϊόντα διαφημιστικών – προωθητικών ειδών, ειδών συσκευασίας, εξαρτημάτων και ειδών οικοσκευής και γενικώς κάθε σχετικών με όλα τα ανωτέρω ειδών και προϊόντων. 3. Το λιανικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου υπό όλες τις μορφές που αυτό έχει ή/και θα έχει στο μέλλον (διαδίκτυο κ.α.), ποτών, οίνων, νερών και ειδών κάβας γενικά και το λιανικό εμπόριο ειδών μπαρ και κάβας και συναφών εξοπλισμού και αναλωσίμων. 4. Η εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση, διανομή και λιανική εμπορία, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου υπό όλες τις μορφές που αυτό έχει ή/και θα έχει στο μέλλον (διαδίκτυο κ.α.), αλκοολούχων και μη ποτών, μπύρας, χυμών, εμφιαλωμένων νερών παντός είδους, αναψυκτικών καφέ, τσαγιού και άλλων αφεψημάτων και άλλων συναφών ειδών, κατεργασμένων και μη καθώς και συσκευασμένων και μη ξηρών καρπών, τροφίμων τυποποιημένων και μη, πούρων και προϊόντων καπνού, ειδών καπνιστού, συναφών με τα ως άνω προϊόντα διαφημιστικών – προωθητικών ειδών, ειδών συσκευασίας, εξαρτημάτων και ειδών οικοσκευής και γενικώς κάθε σχετικών με όλα τα ανωτέρω ειδών και προϊόντων. 5. Η χονδρική και λιανική πώληση τροφίμων και εν γένει βρωσίμων, τυποποιημένων και μη. 6. Η παροχή υπηρεσιών μπαρ και τροφοδοσίας μπαρ (bar catering) και η ενοικίαση και πώληση εξοπλισμού και αναλωσίμων μπαρ και συναφών ειδών. 7. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης καθώς και η οργάνωση και συμμετοχή σε επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια εντός και εκτός Ελλάδος. 8. Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών). 9. Η λειτουργία εστιατορίου, καφεζαχαροπλαστείου, καφετέριας, ζαχαροπλαστείου, μπαρ, σνακ – μπαρ, αναψυκτηρίου, κινητής μονάδας εστίασης και η εν γένει παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας και πώλησης γευμάτων, καφέ, γλυκών, αφεψημάτων και ποτών και η εν γένει παροχή υπηρεσιών εστίασης και συναφών υπηρεσιών. 10. Η εκμετάλλευση χώρων αναψυχής, αιθουσών διασκεδάσεως, ψυχαγωγίας και θεαμάτων και συναφών χώρων και η εν γένει παροχή υπηρεσιών διασκέδασης, ψυχαγωγίας και συναφών υπηρεσιών. 11. Η συμμετοχή σε εταιρείες εστίασης, χονδρικής και λιανικής πώλησης και τροφοδοσίας σε χώρους αναψυχής, εκμετάλλευσης χώρων διασκεδάσεως και ψυχαγωγίας και χώρων συναφών δραστηριοτήτων, εκμετάλλευσης εστιατορίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, μπαρ, σνακ – μπαρ, αναψυκτηρίων, κινητών μονάδων εστίασης και σε συναφούς αντικειμένου εταιρίες. 12. Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς αντικειμένου με τους σκοπούς της εταιρείας ή κατάλληλη προς την εξυπηρέτηση αυτών. 13. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ίδρυση επιχειρήσεων εντός και εκτός Ελλάδος, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας. 14. Η παραγωγή και εμπορία πάγου και παγοκύβων για κάθε χρήση. 15. Παραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία οίνων. 16. Η διοργάνωση και διεξαγωγή τουριστικών περιηγήσεων στο εσωτερικό ή και την αλλοδαπή θεματικά προσανατολισμένων στον οίνο, στις ελιές, στο ελαιόλαδο. 17. Η διοργάνωση και διεξαγωγή τουριστικών περιηγήσεων στο εσωτερικό ή και την αλλοδαπή οποιασδήποτε μορφής. 18. Η παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου, γραφείου οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφών δραστηριοτήτων. Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς με τους σκοπούς της Εταιρείας. Η απαρίθμηση των ως άνω σκοπών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες (προσωπικές ή κεφαλαιουχικές) προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, σε ενώσεις προσώπων και σε κοινοπραξίες προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, οι οποίες (εταιρίες, κοινοπραξίες κτλ) επιδιώκουν ή θα επιδιώκουν όμοιους, παρεμφερείς ή και διαφορετικούς σκοπούς με την παρούσα Εταιρία, εφόσον αυτό εξυπηρετεί αμέσως ή εμμέσως τους σκοπούς και τα συμφέροντά της. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, εταιρείες (προσωπικές και κεφαλαιουχικές) προϋπάρχουσες ή/και νεοϊδρυόμενες, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, σε ενώσεις προσώπων και σε κοινοπραξίες προϋπάρχουσες ή/και νεοϊδρυόμενες, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, οι οποίες (εταιρίες, κοινοπραξίες κτλ) επιδιώκουν ή θα επιδιώκουν όμοιους, παρεμφερείς ή και διαφορετικούς σκοπούς με την παρούσα Εταιρεία.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46341200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Κύρια
11020000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Δευτερεύουσα
35302101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΑΚΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ, ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ Η ΝΙΦΑΔΕΣ Δευτερεύουσα
46191003 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46191004 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46311208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Δευτερεύουσα
46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46341104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΑΚΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ, ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ Η ΝΙΦΑΔΕΣ Δευτερεύουσα
46351000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
47252500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
47252600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
47292000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
47292421 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Δευτερεύουσα
47912000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47912500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47912600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
56100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
56211900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) Δευτερεύουσα
56301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
56301007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ Δευτερεύουσα
64200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING) Δευτερεύουσα
79110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
79120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
79121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
93291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ) Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση