Βρέθηκαν 45 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SWS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801627552
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160399001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HEXACORP GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801287669
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153577501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131845531
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148388901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONE DIGITAL SERVICES A.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801010853
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146897901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΨΙΛΟΝ 5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800852573
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143022601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JUSTECH ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800722810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138399301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800442756
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122826701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPECIAL SUPPORT SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800648691
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133997601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση