Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MAXPLANK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801960164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167080201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TECHNOLOGY EDGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801892869
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165297001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΗΛΙΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 075295117
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154982101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800928707
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145144201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOK TECHNOLOGY PRODUCTS (ΝΟΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800705051
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137537301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΤΥΤ Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800556970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129179801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

T.B.S. Ολοκληρωμένες Μηχανογραφικές Λύσεις Α.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998280470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122545401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση