Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΠΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801023953
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147195301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΛΕΤΑ ΝΤΙΛΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800667160
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134928501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-06-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Π.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ-Ε.ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800440290
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122690501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2012
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998300668
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7802301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΛΕΖΟΣ Γ. - ΠΡΙΦΤΗΣ Π. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998588310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7649601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106511232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7342401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-03-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999370423
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5595301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι. & Μ. ΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099068530
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3207601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094432029
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1788301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση