Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AETHIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801318835
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154303501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126145396
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153981901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

M.F.E PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800635622
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133323601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PEACE & CHAOS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800614884
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132256801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση